Turto inventorizavimas

Iš SVK Žinynas.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Pagal Finansų ministro nustatytas inventorizavimo taisykles (Nr. 719 ir pataisymai) yra nurodyta koks įstaigos turtas ir kada turi būti inventorizuojamas.


Organizacinė tvarka

 • Įstaigos vadovas sudaro komisiją ir paskirsto inventorizavimo darbus.
 • Inventorizuojantiems darbuotojams pateikiami inventorizavimo lapai, kuriuose reiks žymėti surastą turtą.
 • Inventorizavimo darbai vyksta kiekvieno materialiai atsakingo asmens turto sąraše.
 • Atnešami patikros rezultatai.
 • Buhalteris sulygina patikros rezultatus su dokumentiniais likučiais, nustatomi neatitikimai.
 • Pagal buhalterio sudarytą sutikrinimo žiniaraštį vadovas priima sprendimą dėl tolimesnių veiksmų.
 • Jeigu yra sprendimas turtas gali būti nurašomas, jo vertė (nurodyta suma) išskaitoma iš atlyginimo. Arba vykdomas užpajamavimas, perrūšiavimas.


Veiksmai sistemoje

1. Tam, kad buhalteriui būtų paprasčiau, pateikiami specialiai paruošti inventorizavimo aprašų failai. Kuriuose naudotojų patogumui sutraukiami dokumentiniai likučiai ir atkartojami kiekiai faktinių likučių grafoje. Buhalteris pagal sutikrinimo žiniaraščio duomenis turi pasikoreguoti sistemoje sugeneruotą inventorizavimo aprašų failą.

 • Ataskaita "AS29 Atsargų inventorizavimo aprašas III dalis 5 tvarka" - naudojama trumpalaikio turto inventorizavimui
 • Ataskaita "AT18 Inventorizacijos aprašas (mokėtinos sumos)" - naudojama trumpalaikiam turtui mokėtinų sumų inventorizavimui
 • Ataskaita "AT19 Inventorizacijos aprašas (gautinos sumos)" - naudojama trumpalaikiam turtui gautinų sumų inventorizavimui
 • Ataskaita "IT6 Ilgalaikio turto inventorizavimo aprašas" - naudojama ilgalaikio turto inventorizavimui


2. Pagal nustatytus neatitikimus (sutikrinimo žiniaraštį ir įstaigos vadovo sprendimą) atliekamos operacijos:

 • Sandėlis->Vidinės operacijos atliekamos "inventorizacijos fiksavimo", "nurašymo", "perrūšiavimo" operacijos
 • Ilgalaikis turtas->IT operacijos atliekamos "įsigijimo", "nurašymo" ir kt. patikslinančios operacijos
 • Jeigu reikia registruojami atskaitymai iš darbo užmokesčio.