Sukauptų finansavimo pajamų paruošimas perkėlimui

Iš SVK Žinynas.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Šiose instrukcijose pateiktos instrukcijos, kaip turi privesti skolų likučiai perėjimo prie EURO dienai.


PABRĖŽIAME!. Tai nėra specifinis likučių paruošimas likučių perkėlimui ir konvertavimui į eurą. Taip turi atrodyti likučiai visų įstaigų, kurios apskaitos įrašus registruoja vadovaudamiesi Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau- VSAFAS) . Dirbdami pastebėjome, kad kai kurios įstaigos vis dar daro klaidų ir jų likučiai nėra visiškai teisingi pagal VSAFAS. Todėl siekdami sumažinti klaidų skaičių naujuose portfeliuose parengėme šią instrukciją, pagal kurią susitvarkius likučius, įstaigų finansiniai duomenys atitiks VSAFAS.


VSAFAS_Instrukcija_18_Sukauptu_fin.pajamu_paruosimas_perkelimui.pdf