Projektų sąmatų sukūrimas

Iš SVK Žinynas.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Jeigu įstaiga vykdo ilgalaikius projektus, kuriamos sąmatos:

 • Savivaldybės biudžeto sąmata (Šias sąmatas derinsite ir tvirtinsite Ižde).
 • Kitų fin. šaltinio sąmatos (Šias sąmatas kursite ir tvirtinsitės patys).

PASTABA: Sąmatos kuriamos LTL. Net ir tiems projektams, kurie gauna lėšas EUR. Daugiau informacijos apie operacijų su EUR lėšomis registravimą - EUR finansavimo lėšų gavimas ir naudojimas.


Tokios sąmatos turės būt sukurtos visiems metams (N, N+1, N+2, ...). Kiekvieniems metams sąmatose turi būti įplanuotos tų metų dalies sumos. Visos sąmatos turi būti ketvirtinio periodiškumo. Nevidinės, kadangi jos prisideda prie įstaigos veiklos finansavimo.

Planuojamos sumos įrašomos į atitinkamo straipsnio ketvirčių stulpelius:

 • Į 2 straipsnio smulkiuosius straipsnius: DU, Sodra, Kitos prekės, Kitos paslaugos; į 3 straipsnio: Pastatai ir statiniai, Mašinos ir įrengimai ir t.t.
 • Sumos turėtų būti įrašomos į I ketv. planuojama suma stulpelius (periodo tipas ketvirtis).
 • Jeigu projekto įgyvendinimo metu patirtomis išlaidomis didinama ilgalaikio turto vertė, tai šios lėšos turi būti įplanuotos 3 straipsnyje.
 • Jeigu projekto įgyvendinimo metu patirtomis išlaidomis nedidinama ilgalaikio turto vertė (pvz. turto draudimas), tada lėšos planuojamos į 2 straipsnio, priklausomai nuo sąnaudų pobūdžio.


PAVYZDYS Pirmiems metams kuriamos tokios sąmatos:

 • Savivaldybės biudžeto sąmata (konkretiems metams skirta sąmata, su tų metų planuotais pinigais).
 • Kitų fin. šaltinio sąmatos (įrašoma visa projekto suma, nes nėra aišku kiek tais metais bus panaudota).
  • Metų gale, kuriama nauja versija ir suma yra sumažinama, kad sąmatoje pasiliktų tik pirmiems metams panaudoti pinigai.

Antriems metams kuriamos tokios sąmatos:

 • Savivaldybės biudžeto sąmata (šiems metams skirta sąmata, su tų metų planuotais pinigais).
 • Kitų fin. šaltinio sąmatos (sukuriama nauja sąmata įrašoma vėl likusioji pinigų dalis).


Dar kitiems metams kuriama analogiškai.