Mokėtojų įmokų įkėlimas

Iš SVK Žinynas.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Mokėtojų įmokos už nuomojamus sklypus gali būti priimamos 4 kanalais:

 • Įplaukos per banką
 • Įplaukos per Perlo terminalus
 • Įplaukos per Lietuvos paštą
 • Įplaukos per Maxima Sollo

Įmokoms per trečias šalis registruojamos pagal instrukciją Mokėjimų importas.

PASTABA: Sistemoje nepalaikomas įmokų registravimas naudojant specialias surinkimo bankines sąskaitas, nes tokių operacijų banko išrašų failai yra kitokios struktūros.


Pagrindiniai principai

 • Dažnai žmonės apmoka kitų asmenų (ne savo) prievoles.
 • Gavus įmoką, pirmiausiai dengiami delspinigiai, tik paskui mokestis.
 • Permokos yra registruojamos į atskirą DK sąskaitą.
 • Visos gautos lėšos registruojamos kaip einamųjų metų pajamų biudžeto lėšos, nepriklausomai nuo to, ar apmokamos ankstesnių laikotarpių prievolės.
 • Jeigu žemės nuomos mokestį surenka trečiosios šalys, jų surinktos lėšos (bendra suma už laikotarpį) registruojamos banko sąskaitoje to tos šalies vardu.
 • Delspinigių ir permokų registravimas, kai mokestį surenka trečiosios šalys yra Skolų sudengimo tema.


Apmokėjimo per banką operacijos įvedimas

Dažniausias apmokėjimo būdas - apmokėjimas per banką. Tokiems apmokėjimams naudokite banko išrašų importą.

 1. Modulyje Banko sąskaitos/kasos atidarykite reikiamą sąskaitą, pereikite į skiltį Mokėjimai.
 2. Įrankinėje spauskite [Importuti mokėjimus] ir įkelkite banko išrašą (arba rankiniu būdu sukurkite pinigų gavimą).
 3. Sukurtoje operacijoje patikslinkite Mokėtojas laukelį.
  • Jeigu mokėtojas yra pilnai neatpažįstamas, jis įrašomas didžiosiomis raidėmis, pvz. VARDENIS PAVARDENIS.
  • Jeigu sistema reikalauja banko sąskaitos, o ji nėra pateikiama, galima išjungti šį sistemos tikrinimą.
  • Jeigu mokėtojo nėra tarp sistemos partnerių, reikės sukurti naują arba parinkti naują partnerį. Atkreipkite dėmesį, kad tokiu atveju Paskirtis yra "Nepriskirta". Paskirtį reikia nustatyti į "Partneris".
 4. Pridėkite pagrindo dokumentą: spauskite [Pridėti]->[Mokėtina/gautina suma], iš ten parinkite visas tam asmeniui esančius dokumentus.


DĖMESIO:

 • Jeigu asmuo moka už kitą asmenį, reikės pakeisti Mokėtojas laukelio reikšmę, ir parinkti tą partnerį, kuriam yra skaičiuojamas žemės nuomos mokestis.
 • Pagal šią tvarką registruojasi ir trečių šalių suminiai surinktų lėšų pavedimai. Laukelis Mokėtojas turi būti kaip banko išraše, pvz. Perlo paslaugos. Tokiai operacijai nėra pagrindo dokumento, bet detalizacija turi būti pridedama. Daugiau informacijos - Mokėjimų importas


Delspinigių apmokėjimo registravimas

 • Vadovaukitės bendriniu mokėjimo įvedimu per banką.
 • Kai pridėsite pagrindo dokumentus, čia ir svarbu, kad būtų imamos Mokėtinos/gautinos sumos (jos kuriamos sistemoje per delspinigių buh. pažymas).
 • Tvarkydami pinigų gavimo operacijos detalizacijas, užtikrinkite, kad delspinigių sumos dalis būtinai būtų apmokama. Ir jeigu mokėjimo sumos nepakanka, kiti pagrindo dokumentai lieka nepadengti.
 • Taip pat detalizacijose reikalingas rankinis pakeitimas, kad detalizacijų rinkinys atitiktų einamųjų metų pajamų detalizacijas (dažniausiai tai yra praeitų metų pajamų detalizacijos, todėl jas reikia pakeisti).
 • Jeigu yra 2 pagrindo dokumentai, pvz. delspinigiai ir mokestis, detalizacija skils į 2 dalis, taip pat toms 2 dalims prisitaikys atitinkamos apskaitos korespodencijos.
 • Atkreipkite dėmesį į operacijos korespondencijas, jose turėtų atsispindėti Gautinos sumos už ŽNM ir Gautini delspinigiai.


Permokų registravimas

 • Permokos atveju tai pinigų sumai nėra pagrindo dokumento.
 • Permokos suma turi būti detalizuojama rankiniu būdu pagal einamųjų metų pajamų detalizaciją. Turi būti naudojamas tas pats "ŽNM mokesčio" produktas (nenaudokite jokio permokos produkto).
 • Permokos kol kas bus nepadengtos iki kito laikotarpio, kada pasiskaičiuos žemės nuomos mokestis. Arba bus gražintos mokėtojams.
 • Galimas atvejis, kai apmokėjimo suma dengia mokestį ir dar lieka pinigų dalis, kuri patenka į permokas. Tokiu atveju detalizacija skils į 2 dalis, taip pat toms 2 dalims turi būti pritaikytos atitinkamos apskaitos korespodencijos.
 • Svarbu, kad permokos sumos daliai būtų parinkta permokoms registruoti skirta speciali korespondencija.
 • Pinigų gavimo operacijos Paskirtis turėtų likti "Partneris", svarbu, kad permokos korespondencija būtų tinkama.


Skolų dengimas

 • Skolų dengimo operacijos gali būti reikalingos tada, jeigu daromas ne pats paprasčiausias apmokėjimo scenarijus.
 • Delspinigių apmokėjimo ir Permokų uždengimo atvejais teks dengti apmokėjimą ir delspinigius rankiniu būdu, nes biudžeto detalizacijos nesutaps.