Mokėjimų importas

Iš SVK Žinynas.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Žemės nuomos mokesčių mokėtojų pervedamos lėšos už nuomojamą žemę sistemoje gali būti registruojamos 4 būdais:

 • Banko sąskaitoje, kai apmokėjimą mokėtojas daro per banką;
 • Spec. mokėjimo kanale, kai apmokėjimą mokėtojas daro Lietuvos pašto skyriuje;
 • Spec. mokėjimo kanale, kai apmokėjimą mokėtojas daro Perlo terminale;
 • Spec. mokėjimo kanale, kai apmokėjimą mokėtojas daro Maxima kasose.


Mokėjimų registravimas Banko sąskaitoje

Sistemoje negalimas specialių banko surinkimo sąskaitų išrašų importas, nes jų išrašo failai yra skirtingo formato. Sistemoje galima užregistruoti tik įprastus mokėjimus į įprastinę banko sąskaitą, jos išrašus galima importuoti (failų struktūra tokia pati kaip bet kurių buhalterijoje naudojamų banko sąskaitų.

Galimi atvejai:

 • Kai mokėtojas moka Žemės nuomos mokestį už save (standartinis atvejis).
  • Tokiu atveju jis sumoka pinigus į savivaldybės banko sąskaitą.
  • Iš bankinės sistemos naudojant išrašų failus visi asmenų mokėjimai yra importuojami kaip atskiros pinigų gavimo operacijos.
  • Importuojam mokėjimui pridedamas pagrindo dokumentas: pirmiausiai delspinigiai, paskui suformuota ŽNM sąskaita.
  • Tvirtinama operacija.
 • Kai mokėtojas moka Žemės nuomos mokestį už kitą asmenį.
  • Tokiu atveju viskas vyksta analogiškai kaip ir standartiniu atveju, tik importuotiems mokėjimams reikia pakeisti Mokėtoją į tą Partnerį, kuris iš tikrųjų yra nurodytas Mokėjimo paskirtyje, tada pakeisti Paskirtį į "Partneris", pridėti pagrindo dokumentą ir tvirtinti.


DĖMESIO: Permokų situacijos

Jeigu banko sąskaitoje yra registruojama mokesčio permoka, nepamirškite, kad ji turi užsiregistruoti į tam skirtą DK permokų registravimo sąskaitą. Todėl tokias operacijas reikia skaidyti:

 • Dažniausiai rezultate susikuria 2 detalizacijų rinkiniai;
 • Tvirtinant pinigų gavimo operaciją vienam rinkiniui parenkama korespondencija įprastiniam apmokėjimui (jis dengia 225 sąskaitą);
 • Toje pačioje operacijoje kitam rinkiniui parenkama permokos korespondencija (ji dengia 674 arba kitą paskirtą sąskaitą);
 • Permokos registruojamos su tuo pačiu produkto kodu, kaip mokesčio mokėjimas (nenaudokite jokio permokos produkto).


Mokėjimų registravimas spec. mokėjimų kanale

Jeigu savivaldybė yra pasirašiusi sutartį su specialiais pinigų surinkimo kanalais, kiekvienam kanalui reikia sukurti konfigūraciją.

Mokėjimo kanalų konfigūravimas yra vykdomas modulyje Mokėjimai->Mokėjimo būdai. Kiekvienas mokėjimo kanalas turi būti aprašomas, jam nurodomi "Su apskaita susiję parametrai". Dėl konfigūracijos prašome kreiptis į sistemos priežiūros specialistus.


Pagrindinis principas

 • Banko sąskaitoje gauname įplaukas iš Surinkimo kanalo. Banko apyvartų nekoreguosime, neiškraipysime, todėl tie pinigų gavimai yra patvirtinami tokie, kokie yra.
 • Specialiame modulyje Mokėjimai->Mokėjimo būdai yra importuojami tų pinigų gavimų išrašai, o pagal juos sukuriamos buhalterinės pažymos. Kuriamos tokios buhalterinės pažymos:
  • 1 pažyma mažins Surinkimo kanalo pervestą sumą (ji yra pervesta be jokio skolos pagrindo)
  • N pažymų susikurs, kad būtų uždengiamos ŽNM mokėtojų skolos (nes už šiuos mokėtojus buvo surinktos ir perduotos lėšos), kur N yra surinktų įmokų skaičius.
  • Bendras sukurtų buhalterinių pažymų skaičius yra N+1.
 • Automatiškai sukurtos buhalterinės pažymos yra patvirtinamos (pažymoms pritaikomos konfigūracijoje nurodytos detalizacijos ir korespondencijos).


Veiksmų seka

 1. Atidarykite mokėjimo kanalo kortelę modulyje Mokėjimai->Mokėjimo būdai.
 2. Spauskite mygtuką [Importuoti].
 3. Parinkite duomenų tipą, kuriam pateiksite išrašo failą, spauskite [Toliau].
 4. Pridėkite išrašo failą, spauskite [Toliau].
 5. Peržiūrėkite atpažintų mokėjimų suvestinę, spauskite [Toliau].
 6. Pasitikrinkite ar visos sukurtos buhalterinės pažymos yra patvirtintos ir sudengtos su reikiama skola (ŽNM sąskaita arba delspinigių pažyma).
 7. Modulyje Mokėjimai->Skolų dengimas atlikite dengimus/dengimų korekcijas, jeigu yra nesudengtų operacijų.


DĖMESIO: Permokų situacijos

Jeigu mokesčio surinkime per trečias šalis patenka mokesčio permoka, nepamirškite, kad ji taip pat turi užsiregistruoti į tam skirtą DK permokų registravimo sąskaitą. Sistema, vykdydama šias importo ir tvirtinimo operacijas automatiškai, neturi galimybės nustatyti permokos faktą, todėl visos operacijos automatiškai užsiregistruoja taip, kaip be permokos. Todėl tokias operacijas reikia pertvarkyti:

 • Surandamos konkrečios buhalterinės pažymos
 • Jeigu visa operacijos suma patenka į permokas, galima atšaukti šios operacijos buhalterinius įrašus ir perregistruoti ją su kita korespondencija be storno įrašų.
  • Modulyje Verslo operacijų pranešimai atlikite paiešką pagal Dokumento numerį;
  • Surastai operacijai paspauskite [Atšaukti verslo operacijos pranešimo duomenis].
  • Tai pačiai operacijai, pasikeitus jos statusui, paspauskite [Vykdyti] ir parinkite tinkamą Permokos registravimo korespondenciją.
  • Jeigu toje pačioje operacijoje dalis sumos yra mokesčio apmokėjimas, kita dalis permoka, geriausia tokią operaciją stornuoti ir susikurti 2 buh. pažymas: viena mokesčiui uždengti, kitą permokai įregistruoti. Detalizavimas šioms operacijoms nesikeičia, t.y. naudojamas toks variantas, kurį sistema jau panaudojo pirminiam operacijos registravimui.
 • Permokos registruojamos su tuo pačiu produkto kodu, kaip mokesčio mokėjimas (nenaudokite jokio permokos produkto).


Galimos klaidos

Sistemoje nėra kontrolės išrašų importui! Tačiau banko įplaukų sudubliuoti nepavyktų, nes yra unikalūs banko transakcijų numeriai.

Jeigu tuos pačius išrašus importuosite keletą kartų, sistema sukurs ir patvirtins operacijas pakartotinai. Tokiu atveju gausis perteklius. Tokius sudubliavimus galima nesunkiai pataisyti stornavus perteklines buhalterines pažymas.

Pasitikrinimo būdas:

 • Geriausia registruoti 1) suminį trečios šalies pinigų gavimą į banką Banko sąskaitos/kasos modulyje ir atitinkamai jam 2) importuoti operacijų išrašus Mokėjimo būdai modulyje.
 • Visada lengva pamatyti klaidą patikrinus trečios šalies skolų informaciją:
  • Pvz. jeigu Perlo paslaugos turi nesudengtų sumų (Mokėtinų sumų) perteklių, vadinasi nebuvo importuoti išrašai ir tos sumos neišsinulino.
  • Pvz. jeigu Perlo paslaugos turi nesudengtų sumų (Gautinų sumų) perteklių, vadinasi buvo pakartotinai importuoti išrašai ir buvo bandoma išnulinti surinktą sumą dar kartą.