Lėšų surinkimas už blankus

Iš SVK Žinynas.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Šioje instrukcijoje aprašoma operacijų registravimo tvarka, kai įstaiga iš įvairių asmenų (užsakovų) surenka pinigines įmokas už išduotus blankus ir sugadintų blankų keitimą.


Pagrindiniai principai

 1. Iš įvairių šaltinių (fizinių ir juridinių asmenų) gaunami išankstiniai apmokėjimai už užsakomus blankus.
 2. Kadangi už blankus bus apmokama iš surinktų lėšų (avansinių mokėjimų), tai siūloma naudoti sąmatą, kurioje nurodyti vidiniai finansavimo šaltiniai. Ši sąmata nebus derinama su savivaldybės iždu ir bus patvirtinama pačios įstaigos.
 3. Blankų vienetinė apskaita nevykdoma, todėl blankų apskaitą bus galima matyti tik sumiškai.
 4. Ataskaitinio laikotarpio eigoje iš valstybinės įstaigos gavus vieną pirkimo sąskaitą už įsigytus blankus, bus registruojamos veiklos sąnaudos, nors įstaiga jų nepatyrė.
 5. Įstaiga, gavusi pirkimo sąskaitą, registruoja paslaugų perpardavimą surinktoms lėšoms ir atstato veiklos sąnaudas bei sudengia išankstinius apmokėjimus (gautus už blankus).

Pasiruošimui

1. Kadangi už įsigytus blankus bus apmokama iš surinktų lėšų, tai siūloma visose operacijose naudoti nekontroliuojamą išlaidų sąmatą su požymiu „vidinė“, kur:

 • Finansavimo šaltinis – vidinis;
 • Programa – vidinė;
 • Priemonė – vidinė;
 • Funkcinė klasifikacija - vidinė arba tokia kaip įstaigos pagrindinė.

2. Kadangi blankai bus apskaitomi tik sumiškai, tai kuriant produkto kortelę siūloma pasirinkti:

 • Pavadimas – pvz. Suminė blankų apskaita;
 • Turto grupė – kitos išlaidos;
 • Tipas – paslauga;
 • Produkto GG – pasirenkama iš perkamų paslaugų, sąnaudų 8xxx grupės.

3. Tas pats produktas bus naudojamas ir pirkimo ir perpardavimo metu.

4. Pirkimo ir pardavimo operacijai užregistruoti sukuriami partneriai, kuriems priskiriate atitinkamas GG.


Žingsniai

 1. Įstaiga gauna pinigus iš įvairių asmenų už blankus. Šie pinigai yra "išankstiniai apmokėjimai". Tam registruojama pinigų gavimo operacija, pasirinkus paskirtį „Avansas – partneriui“. Pagrindo dokumento nėra, todėl yra detalizuojama biudžetui, pasirenkant vidinę sąmatą. Išsaugojus informaciją pridedama papildoma detalizacija „Skolos sąskaita“ ir pasirenkama reikiama DK sąskaitos reikšmė iš sąskaitų plano.
 2. Gavus iš valstybinės įstaigos registruojama pirkimo sąskaita, ją detalizuokite pagal vidinę sąmatą. Apmokant skolą tiekėjui neprašomas finansavimas, nes apmokama iš surinktų lėšų.
 3. Registruojama pardavimo sąskaita, ji detalizuojama pagal susikurtą vidinę sąmatą ir pasirenkamas tas pats produktas kaip ir pirkimo metu. Tvirtinimo metu pasirenkama korespondencija „Paslaugų perpardavimas“, kurios metu atstatomos patirtos sąnaudos.
 4. Atliekamas sudengimas pardavimo partneriui pvz. "Blankų užsakovai": dengiama mokėtina suma (pinigų gavimas) ir gautina suma (pardavimo sąskaita).