2016.05.18 versija 1.74.0.217x

Iš SVK Žinynas.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

2016.05.18 buvo atlikti sistemos atnaujinimai. Atnaujinimų metu buvo taisomos registruotos naudotojų klaidos ir pastebėtos sistemos klaidos. Apie DU srities naujinimus čia informacijos nedetalizuojame, jie yra atliekami pagal naudotojų incidentus. Informacija apie pakeitimus sistemoje pagal sritis


ATASKAITOS

 • Pataisytos likę ataskaitos FR09_1 Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį klaidos. Pagal Finansų Ministerijos gautą išaiškinimą Ilgalaikis turtas, kuris planuojamas parduoti, nuo dabar bus atvaizduojamas pergrupavimo eilutėje.
 • Pataisytos konsoliduotos ataskaitos:
    Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo detali ataskaita
    Savivaldybės biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita (2-SAV)
    Finansavimo sumos pagal šaltinį (20 VSAFAS, 4 priedas)
    Savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaita 1-SAV

Pataisyti šablonai, duomenų surinkimo logika, atlikti kiti kosmetiniai formų pataisymai.

 • Pataisyta ataskaita IT6 Ilgalaikio turto inventorizavimo aprašas - tituliniuose lapuose nebuvo rodomos materialiai atsakingo asmens pareigos.
 • Iš esmės pakeista ataskaita AT9 Suminės skolos pagal partnerius iš DK surinkimo logika. Anksčiau, generuojant ataskaitą, buvo žiūrima ir į užregistruotas mokėtinas/gautinas sumas. Dabar ataskaita surenkama tiesiai iš Didžiosios knygos toms sąskaitų plano sąskaitoms, kurios sąskaitų plane turi požymį Atsiskaitomoji (jei filtre nenurodytos kitos sąskaitos). Taip pat pridėti filtrų patobulinimai: galimybė nusirodyti ne vieną, o kelias sąmatas, Partnerius, Sąskaitų plano sąskaitas.
 • Patikslintos ataskaitos FR04_2 Pinigų srautų ataskaita BĮ (5 VSAFAS, 2 priedas) taisyklės. PRIMINIMAS dėl ataskaitos FR04_2 Pinigų srautų ataskaita BĮ (5 VSAFAS, 2 priedas): Ataskaitos A III dalis surenkama pagal atitinkamas ekonomines klasifikacijas ir turto grupes. Reiškia visi mokėjimai turi turėti turto grupę. Jei mokėjimas turto grupės neturi - jis atvaizduojamas A III atitinkamoje eilutėje pagal ekonominę klasifikaciją. Ataksaitos B dalis užpildoma tik tada, kai mokėjimas turi turto grupę Ilagalikis turtas arba žemesnę šios grupės šaką (neatsižvelgiant į ekonominę klasifikaciją). Labai svarbu, atliekant mokėjimus, pasitikslinti, ar jame yra turto grupė. Atliekant mokėjimus su pirkimo sąskaitos pagrindo dokumentu - turto grupė yra atkeliama nuo pagrindo dokumento. Dažniausia klaida - nenurodyta turto grupė Išankstiniuose mokėjimuose. Prašome atkreipti į tai dėmesį.
 • Pataisyta klaida, kai ataskaitoje BP4 Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita (F2, sugrupuota pagal sąmatas) nebuvo rodomas Programos kodas bei pavadinimas
 • Dėl pasikeitusios Ilgalaikio turto pardavimo apskaitos (panaikinus privatizavimo fondus), buvo patikslintos ataskaitos FR15_4 Finansavimo sumos pagal šaltinį (20 VSAFAS, 4 priedas) taisyklės


MOKĖJIMAI:

 • Pataisyta klaida, kai sugeneravus mokėjimo nurodymo failą partneriui ir mokėjimuose esant keliems skirtingiems kodams gavėjo informacinėje sistemoje, buvo atvaizduojamas tik vienas, bendras kodas visiems mokėjimams. Dabar prie kiekvieno mokėjimo, mokėjimo nurodymo faile matyti unikalus mokėjimo nurodyme nurodytas kodas.