2016.02.04 versija 1.74.0.184x

Iš SVK Žinynas.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

2016.02.04 buvo atlikti sistemos atnaujinimai. Šio atnaujinimo versija 1.74.0.1843 Atnaujinimų metu buvo taisomos registruotos naudotojų klaidos ir pastebėtos sistemos klaidos. Apie DU srities naujinimus čia informacijos nedetalizuojame, jie yra atliekami pagal naudotojų incidentus.

Informacija apie pakeitimus sistemoje pagal sritis

PIRKIMAI

  • Įdėta papildoma kontrolė perkant atsargas. Buvo pastebėta, kad vartotojams nurodant sandėlio vietą paga nutylėjimą programos nustatymuose, dažnai pasitaikydavo vartotojo klaida, kad vieta buvo pasirenkama iš Ilgalaikio turto vietų sąrašo, ko pasekoje, į tokią vietą užpajamuotų atsargų pirkimo sąskaitų nebuvo leidžiama stornuoti. Esant šiai kontrolei, jau pajamuojant prekes-atsargas yra tikrinama, ar prekė pajamuojama į sandėlio vietą, o ne Ilgalaiki turto vietą.

MOKĖJIMAI

  • Vartotojų patogumui, kuriant mokėjimo nurodymų failą, kaip numatytas Bylos formatas nustatyta SEPA.

ATASKAITOS

  • Pataisyta ataskaitos BP27 Biudžeto programos, programos tikslų, uždavinių ir priemonių asignavimų suvestinė klaida, kai ataskaitoje buvo atvaizduojamos sudvigubintos eilutės.
  • Pakoreguotos ataskaitos AT14 Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo ataskaita (F4) taisyklės. Pagal Finansų Ministerijos rekomendacijas, dėl neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio kompencavimo, planuojama išmokėti skola - einamųjų metų dalis - bus atvaizduojama 21 ekonominėse klasifikacijose. Taip pat, gautinos Ilgalaikės sumos nebus atvaizduojamos ataskaitoje.
  • Ataskaitos BP16 Programos sąmata (BFP1) spausdinyje pakeista aktuali redakcija, kuria vadovaujantis generuojama forma

FINANSAVIMAS IR BIUDŽETAI

  • Patobulinta sąmatų kontrolė. Nuo šiol, sąmatų kontrolė ketvirčiais PAPILDOMAI (prie jau esamos kontrolės) veikia tokiu principu: Kontroliuojamas faktas ir planas sąmatos kontrolės tipo lygiu (sąmata arba straipsnis, priklauso nuo požymio sąmatoje), bet kiekviename ketvirtyje, Reiškia pirmame ketvirtyje galima gauti tik tiek finansavimo, kiek yra suplanuota 1 ketvirtyje, 2 ketvirtyje galima gauti Finansavimo tiek, kiek liko nepanaudota 1 ketvirtyje ir kiek suplanuota 2 ketvirtyje, 3 ketvirtyje galima gauti Finansavimo tiek kiek liko 1 ir 2 nepanaudoto Finansavimo ir kiek suplanuota 3, 4 ketvirtyje galima gauti tiek finansavimo, kiek liko nepanaudota ankstesniuose ketvirčiuose ir kiek suplanuota 4 ketvirtyje. Lygiai ta pati logika galioja ir kuriant naujas sąmatos versijas.
  • Pataisyta klaida, kai sugeneravus sąmatos versiją, ta versija buvo atvaizduojama biudžete 2 kartus, ko pasekoje ataskaitose buvo rodomi duomneys, padidintai 2 ir daugiau kartų.