2015.06.18 versija 1.74.0.121x

Iš SVK Žinynas.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

2015.06.18 buvo atlikti sistemos atnaujinimai. Šio atnaujinimo versija 1.74.0.1208.

Atnaujinimų metu buvo taisomos registruotos naudotojų klaidos ir pastebėtos sistemos klaidos.

Apie DU srities naujinimus čia informacijos nedetalizuojame, jie yra atliekami pagal naudotojų incidentus.


Informacija apie pakeitimus sistemoje pagal sritis

BENDRIEJI DALYKAI

 • Atlikti vaizdavimo (žymėjimo) pakeitimai partnerio ir darbuotojo kortelėje, kurie leis pamatyti ar atidaryta partnerio (darbuotojo) kortelė yra ištrinta, t.y. negaliojanti. Anksčiau būdavo situacijos, kai ištrinti partneriai arba darbuotojai būdavo panaudoti operacijose ir dėl tos priežasties neteisingai rodydavo ataskaitų duomenis. Atidarius tokius įrašus iš operacijų būdavo sunku suprasti ar tai teisingi duomenys, ar klaidingi. Dabar ištrintas partneris antraštėje prie pavadinimo bus žymimas "(ištrintas)".


ATASKAITOS

 • pataisyta "AT13 Skolų ataskaita", kai tam tikrais atvejais neteisingai buvo atvaizduojamos sumos į Nepradelstų sumų grafą.
 • Konsoliduotoje ataskaitoje Savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaita 1-SAV (Išlaidos) pridėtas apvalinimo filtras.


DARBO UŽMOKESTIS

 • Sistemoje atlikti pakeitimai DU kintamiesiems, susiję su minimalaus darbo užmokesčio didėjimu:
  • Kintamasis - minimali mėnesio alga (MMA) padidės 25 eurais – nuo 300 iki 325 Eur.
  • Keičiasi ir minimalus valandinis įkainis - 1.97 Eur.


MOKĖJIMŲ IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ IMPORTAS

(Aktualu ŽNM ir Priežiūros modulių bei Paslaugų kvitų naudotojams)

 • Importuojant duomenis iš trečių šalių mokėjimo kanalų (Perlas, Maxima, Lietuvos paštas) patobulintas importo mechanizmas:
  • Importo metu teikiama daugiau informacijos apie neatpažintas operacijas.
  • Yra išsaugojamas ir vėliau galima peržiūrėti importo failą.
  • Yra išsaugojama importo proceso eiga, kurioje vėliau galima pamatyti ir analizuoti konkretaus importo metu įvykusias klaidas.
  • Jeigu failą bandoma importuoti pakartotinai, perspėjama, kad toks failas jau yra importuotas.
Šie patobulinimai leidžia detaliai analizuoti importo operacijas, nustatyti ir spręsti susidariusias klaidas, kai mokama už kitus asmenis


Taip pat importo naudotojas informuojamas sekančiai:
 • Rodomos visos atpažintos eilutės, jos žymimos žalia spalva.
 • Rodomos visos neatpažintos eilutės, jos žymimos raudona spalva. Yra rodomas trečios šalies užfiksuotas mokėtojo kodas (pagal kurį atpažįstamas mokėtojas). Tokiu atveju kuriama nepatvirtinta buh. pažyma, tik prie jos nebus MGS - šias pažymas reiks pakoreguoti rankiniu būdu pridedant reikiamą partnerį ir patvirtinti.
 • Importo pabaigoje naudotojui nurodomi konkretūs buh. pažymų numeriai, kurie buvo sukurti importo proceso metu. Probleminės buh. pažymos yra išryškintos.
 • Importo failas yra išsaugojamas dokumentuose ir susiejamas su kiekviena sukurta buh. pažyma. Taigi, iš kiekvienos pažymos galima matyti iš kokio importo failo ji buvo sukurta.
 • Kaip vyko kiekvienas importas galima matyti Masiniuose procesuose prie kiekvieno proceso (galima surasti paieškoje pagal aktualių buh. pažymų sukūrimo laiką).


 • Išspręsta problema, kad importavus trečių šalių mokėjimus, buhalterinės pažymos susikurdavo, bet likdavo nepatvirtintos. Ši problema išspręsta su kitais taisymais ir tobulinimais.


PIRKIMAI

Pakoreguotas, patobulintas Pirkimo grąžinimų (Kreditinių sąskaitų išrašymo) funkcionalumas:

1. Kreditinės sąskaitos tipas Pirkimo grąžinimas. Taikomas tik tada, kai išrašoma Kreditinė sąskaita pirktoms prekėms, esančioms sandėlyje. Detalėse yra galimybė:

a) pridėti produktą - pateikiamas pirkimo sąskaitų sąrašas to partnerio, kuris nurodytas pagrindinėje informacijose. Detalėse pridėjus bet kurią pirkimo sąskaitą iš sąrašo yra atkeliamos buvusio pirkimo detalizacijos. Patvirtinus pirkimo grąžinimo operaciją, sąraše sąskaita daugiau nebepateikiama.
b) pridėti likutį - pateikiamas visų atsargų sąrašas, esančių sandėlyje. Detalėse pridėjus bet kurį likutį iš sąrašo,yra atkeliamos likuči detalizacijos. Patvirtinus grąžinimą, likutis daugiau nebepateikiamas galimų grąžinti prekių sąraše.

2. Pirkimo finansinis grąžinimas taikomas tik nupirktoms paslaugoms grąžinti. Detalėse yra galimybė:

a) pridėti produktą - pateikiamas pirkimo sąskaitų sąrašas to partnerio, kuris nurodytas pagrindinėje informacijose. Detalėse pridėjus bet kurią pirkimo sąskaitą iš sąrašo yra atkeliamos buvusio pirkimo detalizacijos. Patvirtinus pirkimo grąžinimo operaciją, sąraše sąskaita daugiau nebepateikiama.
b) pridėti likutį - pateikiamas visų atsargų sąrašas, esančių sandėlyje. Detalėse pridėjus bet kurį likutį iš sąrašo, yra atkeliamos likučio detalizacijos. Patvirtinus grąžinimą, likutis daugiau nebepateikiamas galimų grąžinti prekių sąraše.
c) pridėti paslaugą - pateikiamas visų pirktų paslaugų sąrašas. Pridėjus paslaugą kaina, suma, kiekis, detalizacijos nėra atkeliamos.

Atliekant prekių grąžinimą siūlome visada pridėti likutį, taip nurodant konkrečias grąžinamas prekes iš sandėlio.

Atliekant paslaugų grąžinimą siūlome visada pridėti produktą, taip pažymint kuriai pirkimo sąskaitai vykdomas grąžinimas.