2015.04.13 versija 1.74.0.103x

Iš SVK Žinynas.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

2015.04.13 buvo atlikti sistemos atnaujinimai. Šio atnaujinimo versija 1.74.0.1033.

Atnaujinimų metu buvo taisomos registruotos naudotojų klaidos ir pastebėtos sistemos klaidos.

Apie DU srities naujinimus čia informacijos nedetalizuojame, jie yra atliekami pagal naudotojų incidentus.


Informacija apie pakeitimus sistemoje pagal sritis

SISTEMA

 • Patobulintas sistemos instaliacijos paketas - naujuose kompiuteriuose strigdavo instaliacija dėl nerandamo katalogo "..\AppData\Roaming\CRM". Po optimizacijos, sistema instaliuojasi sklandžiai.


BIUDŽETAI

 • Atnaujintos biudžeto "Forma Nr. 2" ataskaitos:
  • Atnaujinta ataskaita "BP3 Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita (F2)". Ataskaitos šablonas atitinka Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakciją.
  • Atnaujinta ataskaita "BP4 Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita (F2, sugrupuota pagal sąmatas)". Ataskaitos šablonas atitinka Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakciją.
 • Atnaujinta forma "BP14_1 Įmokų į biudžetą, skiriamų specialiosioms programoms finansuoti (Fin. Min. 1K-275) ataskaita". Šablonas atitinka Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1K-407 redakciją.
 • Atnaujinta forma "FR19_36 Biudžeto asignavimų suvestinė pagal funkcinę klasifikaciją (SB-2)". Šablonas atitinka Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 1K-005 redakciją.


KONSOLIDACIJA

 • Pagal galiojančius teisės aktus pakeista sistemoje esanti konsoliduota Savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaita 1-SAV (Išlaidos).
 • Pagal galiojančius teisės aktus pakeista sistemoje esanti konsoliduota Savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaita 2-SAV (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 1K-103 redakcija).
 • Išspręstos konsoliduotos F4 ataskaitos problemos dėl pradelsimo sumų ir išankstinių apmokėjimų (debetinės skolos) sumų.


ILGALAIKIS TURTAS

 • Ilgalaikiame turte, Ilgalaikio turto kortelėse realizuota galimybė įvedant į eksploataciją nurodyti ankstenę įvedimo į eksploataciją datą, nei paskutinė Ilgalaikio turto operacija esanti kortelėje.
  • Įvedant į ekspotaciją nurodoma įvedimo į eksploataciją data ir nusidėvėjimo pradžios data t.y. nuo kurio mėnesio pirmos dienos turi būti pradėtas skaičiuoti nusidėvėjimas.
  • Konkrečiai pavyzdžiui Ilgalaikio turto likučiuose Ilgalaikio turto vieneto įvedimo į ekploataciją data gali būti 2012 01 01, tačiau nusidėvėjimas eurinėje aplinkoje šiam Ilgalaikiam turtui turi būti pradėtas skaičiuoti 205 01 01.


PERSONALAS IR ATLYGINIMAI

 • Atnaujinta ataskaita statistinė forma "ST03 DA-01", kad būtų galima atidaryti su nauju formos šablonu.
 • Eurinėse aplinkose įkelti dydžiai: Metinis vidutinio mėnesio valandų skaičius (MVMVS = 167.5) ir Metinis vidutinio mėnesio dienų skaičius (MVMDS = 21).


PRIEŽIŪRA

 • Pakoreguota "FA8 Mokesčio už vaikų išlaikymą ataskaita":
  • Stulpelyje "Perskaičiuotos sumos už ankstesnius laikotarpius" traukiamos visos buh. pažymos (t.y. visos koregavimo pažymos), išskyrus tas, kurių tipas "Mokėjimai per trečias šalis". Šis taisymas turėjo pakoreguoti ir Permokos stulpelį.
  • Į ataskaitą yra traukiamos ir tos sumos, jeigu priežiūros sutartis yra pasibaigusi, bet yra nepadengta skola.
 • Pakoreguotas trečiųjų šalių (Perlas, Maxima, Lietuvos paštas) mokėjimų importas. Dabar apmokėjimai sistemoje registruojami pagal tą datą, kada trečioji šalis atliko pinigų pervedimą organizacijai. Anksčiau apmokėjimai buvo registruojami ta data, kuria sumos buvo surinktos trečios šalies terminaluose.


ŽNM

 • Ištaisytos klaidos dėl deklaracijų tikslinimo. DĖMESIO - šis procesas užtrunka apie keletą minučių.
 • Pakoreguotas trečiųjų šalių (Perlas, Maxima, Lietuvos paštas) mokėjimų importas. Dabar apmokėjimai sistemoje registruojami pagal tą datą, kada trečioji šalis atliko pinigų pervedimą organizacijai. Anksčiau apmokėjimai buvo registruojami ta data, kuria sumos buvo surinktos trečios šalies terminaluose.