2015.01.06 versija 1.74.0.70x

Iš SVK Žinynas.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

2015.01.06 buvo atlikti sistemos atnaujinimai. Šio atnaujinimo versija 1.74.0.704.

Atnaujinimų metu buvo taisomos registruotos naudotojų klaidos ir pastebėtos sistemos klaidos.

Apie DU srities naujinimus čia informacijos nedetalizuojame, jie yra atliekami pagal naudotojų incidentus.


Informacija apie pakeitimus sistemoje pagal sritis

APSKAITA

 • Pagal galiojančius teisės aktus papildytas Funkcinių klasifikacijų sąrašas


ATASKAITOS

 • Pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-340 redakciją, pakeistas ataskaitos BP16 Programos sąmata (BFP1) šablonas.
  • DĖMESIO: Naujas šablonas taikomas tik tada, kai filtruose naudojamas biudžetas, kurio pradžios data lygi ar vėlesnė nei 2015 01 01
 • Pataisyta ataskaita finansavimo sumų pažyma (kai ataskaitoje buvo atvaizduojami ir pergrupavimai). Dabar pergrupavimai bus nerodomi.
 • Pataisytos ataskaitos AT14 Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo ataskaita (F4) tik ižde esančių ataskaitų surinkimo taisyklės.
 • Papildytos ataskaitos FR09_1 Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį taisyklės (anksčiau į duomenis buvo netraukiamos operacijos, kur IT komplektavimo sąskaita buvo 1203101 - aktualu Plungės ir Rietavo savivaldybių portfeliams).
 • Pataisyta ataskaitos BL01_1 ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO AKTAS klaida, kai liekamųjų medžiagų lentelėje visada buvo atvaizduojamos liekamosios medžiagos, nors jos ir nesusidarydavo iš nurašymo operacijos.


ŽNM

 • Patobulinta "ZNM03 Mokėtojų balansas" ataskaita.
  • Dabar automatiškai eliminuojamos trečių šalių surinktos lėšos už ŽNM mokėjimus. Eliminuojama tiek partnerių įmokėjimų, kiek yra sukurta mokėjimo būdų surinktoms lėšoms importuoti į sistemą.