2014.08.21 versija 1.74.0.48x

Iš SVK Žinynas.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

2014.08.21 buvo atlikti sistemos atnaujinimai. Šio atnaujinimo versija 1.74.0.48x.

Atnaujinimų metu buvo taisomos registruotos naudotojų klaidos ir pastebėtos sistemos klaidos.

Apie DU srities naujinimus čia informacijos nedetalizuojame, jie yra atliekami pagal naudotojų incidentus.


Informacija apie pakeitimus sistemoje pagal sritis

PARDAVIMAI

  • Pagal LR Vyriausybės 2014 07 22 nutarimą Nr 719 pakoreguotas parduodamų paslaugų/prekių sąskaitos spausdinys.


ATASKAITOS

  • Ataskaitoje AT19 Inventorizacijos aprašas (gautinos sumos) pridėtas papildomas filtras su galimybe nusirodyti sąskaitų plano sąskaitą ar jų grupę. Užpildžius filtrą į ataskaitos rezultatus bus surenkamos tik filtre nurodytos sąskaitos (sąskaitų grupės) GAUTINOS SUMOS. Pabrėžiame, kad tik gautinos sumos t.y. jei nurodyta sąskaita turi mokėtinų sumų - jos į ataskaitą nebus traukiamos, todėl ne visada Didžiojioje knygoje esantis sąskaitos (sąskaitų grupės) likutis sutaps su minėtos ataskaitos rezultatais.


ŽNM

  • Ištaisyta klaida, kai žemės sklypui būdavo bandoma per webservisą nustatyti Verčių zonos informaciją, nuskaičius reikšmę, sklypo kortelėje ši reikšmė iškart neatsinaujindavo, reikėdavo atnaujinti duomenis. Dabar tik gavus reikšmę per webservisą, po informacinio pranešimo, sklypo kortelėje Verčių zonos reikšmė iškart pakeičiama.
  • Pridėtas naujas ŽNM tarifikacijos išrinkimo kriterijus - sklypo vertės paskaičiavimo metai. Naudojantis šį kriterijų galima nustatyti tarifą, kuris reaguos (tarifikuos) kai sklypo vertė paskaičiuota tam tikrais metais.