2014.04.03 versija 1.74.0.32x

Iš SVK Žinynas.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

2014.04.03 buvo atlikti sistemos atnaujinimai. Šio atnaujinimo versija 1.74.0.32x.

Atnaujinimų metu buvo taisomos registruotos naudotojų klaidos ir pastebėtos sistemos klaidos.

Apie DU srities naujinimus čia informacijos nedetalizuojame, jie yra atliekami pagal naudotojų incidentus.


Informacija apie pakeitimus sistemoje pagal sritis

MOKĖJIMAI (DĖMESIO!)

 • Įdiegtas naujas funkcionalumas susijęs su banko mokėjimais ir partnerių sąskaitomis. Tvirtinant mokėjimus, sistema tikslina ar nurodyta banko sąskaita yra priskirta tik vienam partneriui.
  • Jei banko sąskaita priskirta keliems partneriams - programa informuos klientą, jog banko sąskaita yra naudojama dar prie kito partnerio. pagal gautą informaciją, vartotojui reikia nueiti į klaidos pranešime nurodytą partnerį ir pakoreguoti jo banko sąskaitų duomenis - ištrinti tą, kuris jau naudojamas prie kito partnerio. tada patvirtinti mokėjimą.
  • Jei yra tokių banko sąskaitų, kurios priklauso keliems partneriams - tokie partneriai, savo kortelėje turi turėti tipą "Tarpininkaujanti institucija". Tvirtinant šio tipo mokėjimus, vartotojui reiks nurodyti banko sąskaitą ir patikslinti partnerį, kurio mokėjimas atliekamas. Tada tvirtinti mokėjimą. Jei tai bus importuojamas mokėjimas iš banko išrašo - dar papildomai reiks nusirodyti ir mokėjimo paskirtį.


BIUDŽETAS

 • Pataisytos ataskaitų BP4 Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita (F2, sugrupuota pagal sąmatas) ir BP3 Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita (F2) klaidos, kai dokumentuose nebuvo rodomos antro pasirašančiojo pareigos.


ATSARGOS

 • Pataisyta ataskaitos FR06_1 Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (8 VSAFAS, 1 priedas) 9 stulpelio reikšmės. Dabar pergrupavus Ilgalaikį turtą į atsargas, bus matyti reikšmės Pergrupavimo eilutėje.


PARDAVIMAI

 • Pataisyta ataskaitos FA10 Pajamų ataskaita klaida, kai pardavimo sąskaitoje esant tokiam pačiam produktui bet skirtinga kaina, reikmė buvo atvaizduojama viena eilute. Dabar produktai ataskaitoje sugrupuojami pagal jų kainas.


APSKAITA

 • Pataisyta ataskaitos FR12_7 Informacija apie per vienus metus gautinas sumas (17 VSAFAS, 7 priedas) 1.5.Sukauptos gautinos sumos grupinių eilučių 1.5.1.Iš biudžeto ir 1.5.2.Kitos surinkimo logika.


KONSOLIDACIJA

 • Pakoreguota ataskaita "Savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaita 1-SAV (Išlaidos)", kurioje ištaisyta šablono parinkimo klaida pagal aktualią FINMIN pakeitimų datą. Taip pat ištaisyta šiuo metu galiojanti forma, kad FINMIN specialistai galėtų nuskaityti visus laukelius. Ataskaita atitinka FINMIN formą.


DARBO UŽMOKESTIS

 • Pataisytas vykdomųjų raštų skaičiavimo algoritmas.


TĖVŲ ĮNAŠAI

 • paruošta nauja ataskaita Priežiūros modulio vaikų lankomumui spausdinti Ataskaitos CR1_2 Lankomumo ataskaita.