2014.01.21 versija 1.74.0.24x

Iš SVK Žinynas.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

2014.01.21 buvo atlikti sistemos atnaujinimai. Šio atnaujinimo versija 1.74.0.249.

Atnaujinimų metu buvo taisomos registruotos naudotojų klaidos ir pastebėtos sistemos klaidos.

Apie DU srities naujinimus čia informacijos nedetalizuojame, jie yra atliekami pagal naudotojų incidentus.


Informacija apie pakeitimus sistemoje pagal sritis

KONSOLIDACIJA

  • Pataisyta problema konsoliduotoje Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo ataskaita (F4) atskaitoje, kai į ataskaitą nebuvo traukiami duomenys į pradelstų dienų grafą. Dabar duomenys atvaizduojami teisingai.


FINANSAVIMAS IR BIUDŽETAI

  • Pataisyta ataskaitų BP16 Programos sąmata (BFP1) ir BP1 Biudžeto asignavimų paskirstymo ataskaitos apvalinimo logika.


ILGALAIKIS TURTAS

  • Pataisyta ataskaita FR09_1 Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, kai neteisingai rinkdavo skaičius į eilutes "Parduoto turto nusidėvėjimo suma" ir " Parduoto turto nusidėvėjimo suma". Dabar skaičiai į ataskaitą surenkami teisingai.


TRUMPALAIKIS TURTAS

  • Pataisyta ataskaita AS29 Atsargų inventorizavimo aprašas III dalis 5 tvarka. Anksčiau konkrečių atsargų likučių kaina buvo atvaizduojama kaip viso likučio vidurkio kaina. Dabar prekių likučiai su skirtingomis kainomis išskiriami atskira eilute.
  • DĖMESIO: Ataskaita "AS22 Sandėlio likučiai (datai)" laikoma negaliojančia ir bus šalinama iš sistemos. Ši ataskaita renka duomenis ir daro skaičiavimus iš sistemos operacijų (ne iš DK), todėl neatitinka su Didžiosios knygos informacija. Naudokite ataskaitą "AS26 Sandėlio likučių ataskaita" - jos duomenys renkami iš DK.


MOKĖJIMAI

  • Viešajame sektoriuje pakankamai retos situacijos, kada toje pačioje banko sąskaitoje vyksta operacijos litais ir užsienio valiuta. Tokiu atveju gali būti, kad išrašo failas ACC paims operacijas LTL ir EUR. Tokią banko sąskaitą atitinka 2 banko sąskaitos LOBster sistemoje, ir anksčiau įvykdavo sistemos klaida, išrašo failas nebūdavo importuojamas.
    • Dabar ši klaida yra ištaisyta, operacijos yra importuojamos į atitinkamas sistemos banko sąskaitas.
    • Pats importo failas yra pavaizduojamas importuotų failų sąrašo lape prie tos banko sąskaitos, kurios operacija išraše buvo pirmoji.