2014.01.07 versija 1.74.0.23x

Iš SVK Žinynas.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

2014.01.07 buvo atlikti sistemos atnaujinimai. Šio atnaujinimo versija 1.74.0.238.

Atnaujinimų metu buvo taisomos registruotos naudotojų klaidos ir pastebėtos sistemos klaidos.

Apie DU srities naujinimus čia informacijos nedetalizuojame, jie yra atliekami pagal naudotojų incidentus.


Informacija apie pakeitimus sistemoje pagal sritis

FINANSAVIMAS IR BIUDŽETAI

  • Pataisyta sąmatos versijų tvirtinimo metu veikianti panaudoto finansavimo tikrinimo logika. Dabar tikrinant sąmatų panaudotą finansavimą atsižvelgiama į grąžintas finansavimo sumas.


ATASKAITOS

  • Ataskaita BP3 Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita (F2) ir BP4 Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita (F2, sugrupuota pagal sąmatas) pakoreguotos pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 1K-388 redakciją. Ataskaitos nauja forma rodoma tik tada, kai ataskaitoje nurodoma biudžeto įvykdymo data yra vėlesnė nei 2013 12 05.
  • Pataisyta ataskaita AT14 Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo ataskaita (F4), kai filtruose buvo nurodoma konkreti funkcinė klasifikacija, ne visada sumos buvo surenkamos teisingai. Dabar pritaikius filtrą ataskaita generuojama korektiškai.


INFORMACIJA DĖL REIKIAMŲ ATLIKTI PAKEITIMŲ SISTEMOJE, KARTU PASIKEITUS DU SKAIČIAVIMO TVARKAI NUO 2014 01 01 DIENOS:


PAPILDOMO MOKESČIO UŽ PENSIJŲ KAUPIMĄ KONFIGŪRAVIMAS:

  • Darbo užmokesčio modulyje spauskite skiltį Konfigūracija. Tada pasirinkite Priskaitymai/Atskaitymai. Suraskite atskaitymą [Papildomo kaupimo pensijai suma]. Atidarykite. Pasirinkite skiltį Globalios grupės. Paspauskite [Pridėti grupę]. Atidaromas Globalių grupių paieškos langas.Pasirinkite globalią grupę priklausomai nuo to, kurioje DK sąskaitoje norite apskaityti Papildomo pensijų kaupimo sumas. Jei norite apskaityti bendrai su visomis SODROS įmokomis pasirinkite SODRA, tokiu atvejo skola bus apskaitoma 6922001 sąskaitoje. Jeigu norite apskaityti sąskaitoje 6926001, rinkitės – Atskaitymai. Jeigu kartu su darbdavio sodra, rinkitės – Darbdavio SODRA.

KINTAMOJO DĖL VIDUTINIŲ METINIŲ DARBO DIENŲ PAKOREGAVIMAS:

  • Darbo užmokesčio modulyje spauskite skiltį Konfigūracija. Tada pasirinkite Kintamųjų reikšmės. Suraskite kintamuosius Metinis vidutinio mėnesio dienų skaičius ir Metinis vidutinio mėnesio dienų skaičiu. Atidarykite kintamojo reikšmę ir paspauskite [Įvesti pakeitimus]. Nurodykite pageidaujamą reikšmės lauką ir įsigaliojimo datą. Paspauskite saugoti. Taip pat pakeiskite ir kito kintamojo reikšmę.

Jei atliekant nustatymus kils klausimų - kreipkitės į priežiūros skyriaus specialistus.