2013.12.03 versija 1.74.0.21x

Iš SVK Žinynas.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

2013.12.03 buvo atlikti sistemos atnaujinimai. Šio atnaujinimo versija 1.74.0.213.

Atnaujinimų metu buvo taisomos registruotos naudotojų klaidos ir pastebėtos sistemos klaidos.

Apie DU srities naujinimus čia informacijos nedetalizuojame, jie yra atliekami pagal naudotojų incidentus.


Informacija apie pakeitimus sistemoje pagal sritis

APSKAITA

  • Pataisyta ataskaita FR15_4 Finansavimo sumos pagal šaltinį (20 VSAFAS, 4 priedas).
    • Pakoreguota duomenų išrinkimo taisyklė 7 stulpelyje (Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams). Dabar šiame stulpelyje traukiamos ir tos sumos, kurios perduotos Viešojo sektoriaus subjektams per paraiškas, su turto grupėmis "Ilgalaikis turtas" arba "Atsargos"
    • Pakoreguota duomenų išrinkimo taisyklė 9 ir 10 stulpelyje. Anksčiau duomenys buvo dvigubinai, t.y. jei buvo reikšmė 10 stulpelyje, ji atkeliaudavo ir į 9 stulpelį. dabar sumos nebedubliuojamos. 10 stulpelyje suma rodoma tada, kai pirkimo sąskaita, pagal kurią registruojamas perduotas finansavimas turi statusą "Apmokėta". Labai svarbu atlikti pinigų perdavimą kitiems subjektams (mokėjimą) tą patį ataskaitinį laikotarpį, kaip ir pateikta paraiška iždui perduodamoms lėšoms gauti. Taip pat būtina atkreipti dėmesį, kai registruojamas finansavimo perdavimas pirkimo metu, jei perduodamas finansavimas yra iš kelių sąmatų - kiekvienai sąmatai turi būti kuriama atskira pirkimo sąskaita. Lygiai taip pat atskirai turi būti atliktas ir mokėjimas. Jei finansavimas perduodamas pagal vieną sąmatą - veiksmai atliekami įprastai.


ATSARGOS

  • Pataisyta atskaita "AS20 Prekių judėjimas detalus (prekių apyvarta)", ataskaitoje nebebus atvaidzuojamos Ilgalaikio turto perklasifikavimo operacijos. Ataskaita rodys tik sandėlio atsargų likučius ataskaitoje nurodytai datai.