2013.09.17 versija 1.74.0.22

Iš SVK Žinynas.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

2013.09.17 buvo atlikti sistemos atnaujinimai. Šio atnaujinimo versija 1.74.0.22.

Atnaujinimų metu buvo taisomos registruotos naudotojų klaidos ir pastebėtos sistemos klaidos.


Informacija apie pakeitimus sistemoje pagal sritis

FINANSAVIMAS IR BIUDŽETAI

  • Pakeista mokėjimo paraiškų tvirtinimo datos parinkimo logika. Dabar mokėjimo paraiškos tvirtinimo data įstaigose nepriklauso nuo jos pateikimo datos ir yra parenkama pagal iždo portfelyje nurodytą Mokėjimo paraiškos tvirtinimo datą.


ATASKAITOS

  • Pataisyta ataskaitos FR10_1 Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį klaida, kai ataskaitos ataskaitinio laikotarpio pradžios likutis nesutapo su ataskaitos DA1_6 DK apyvarta suminė pradžios likučiu.
  • Pataisyta klaida, kai ataskaitoje AT14 Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo ataskaita (F4) buvo neteisingai atvaizduojamas stulpelis "iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos". Dabar grafos duomenys surenkamos teisingai, jei vartotojas teisingai užregistravo mokėtinas gautinas sumas.
  • Pataisyta klaida, kuri neleisdavo generuoti ataskaitos BP4 Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita, sugrupuota pagal sąmatas, kai pridėtų sąmatų skaičius filtruose būdavo daugiau kaip 100 sąmatų.
  • Pataisyta klaida, kai ataskaitoje FR08_1 Kitos pajamos (10 VSAFAS, 2 priedas) sumos buvo rodomos su "-" ženklu. Dabar ataskaita generuojama teisingai.


ILGALAIKIS TURTAS

  • Pataisyta klaida, kai Ilgalaikiam turtui, kuris buvo įsigytas iš kelių finansavimo šaltinių, ir vieno iš finansavimo šaltinių dalis buvo nudėvėta, nusidėvėjimas vis tiek būdavo skaičiuojamas proporcingai įsigijimo Finansavimo šaltiniams. Dabar paspaudus mygtuką " Koreguoti nusidėvėjimo balansą" sukuriami teisingi įrašai, kurie atstato neteisingai priskaitytą nusidėvėjimą ir priskaito nusidėvėjimą tam Finansavimo šaltiniui, kuriam priklauso.